Vrtáme studny a vrty pro tepelná čerpadla po celé ČR.

Kalkulace zdarma

Ceník našich prací

Ceník vrtaných studní

Ceník vrtaných prací zahrnuje zhotovení a vystrojení vrtu, včetně pažení, obsypu, vyčištění a utěsnění vrtu. Konečná cena se odvíjí jednak od hloubky vrtu, a jednak od typu podloží. Právě podloží hraje ve výsledné ceně významnou roli. Pokud se jedná o nestabilní podloží, jako jsou hlína, štěrk, suť nebo jíl, je nasnadě, že práce bude časově a technicky náročnější než u podloží stabilního. Paradoxně je tedy práce s tvrdými horninami, jako jsou čedič, břidlice, žula, rula nebo pískovec, snazší. V případě nesoudržných vrstev je potřeba použít ocelové šroubovací pažení. A musíme vrtat vodním průplachem. Pažíme vložkou PVC s atestem na styk s pitnou vodou.

Pro kalkulaci ZDARMA nás neváhejte kontaktovat.

* Skalní a poloskalní stabilní horniny (žuly, ruly, pískovce, křemence, čedič, opuky apod.)

** Nesoudržné horniny (štěrky, písek, štěrkopísek, zvodnělé jíly apod.). Používáme ocelové šroubovací pažnice, které nezůstávají ve vrtu. Cena je stejná jak pro studnu, tak geotermální vrt. Pažnice se nicméně nemusí použít v celé délce vrtu, ale pouze v části. 

Projekt u vrtané studny do 30 m s povolením na úřadech + hydrogeologický posudek a projektová dokumentace, včetně kolaudace.

20 500 Kč
Povolení báňského úřadu u vrtu nad 30 m 5 000 Kč
Vyhledání vhodného místa pro vaši studnu* 3 000 Kč
Vrtání ve stabilním podloží: průměr vrtu 160 mm, výstroj vrtu 125/4 mm 1 600 Kč
Vrtání ve stabilním podloží: průměr vrtu 200 mm, výstroj vrtu 140/4 mm1 800 Kč
Vrtání ve stabilním podloží: průměr vrtu 210 mm, výstroj vrtu 160/4 mm2 000 Kč

Vrtání v nesoudržných horninách** Ocelové šroubovací pažení

Cena viz výše + 1 000 Kč
   Při vrtání vodním průplachem u nestabilního podloží

Vrtání v nesoudržných horninách**, kde se musí ještě použít ocelové
šroubovací pažení

Cena + 1 000 Kč
Při vrtání vodním průplachem: průměr vrtu 160 mm, výstroj vrtu 125/4 mm 2 200 Kč
Při vrtání vodním průplachem: průměr vrtu 200 mm, výstroj vrtu 140/4 mm 2 700 Kč
Při vrtání vodním průplachem: průměr vrtu 210 mm, výstroj vrtu 160/4 mm
3 200 Kč
KM WELLS | Vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla