Vrtáme studny a vrty pro tepelná čerpadla po celé ČR.

Vrty pro tepelná čerpadla

Vrty pro tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla slouží k přeměně tepla z jedné teplotní soustavy do druhé. Využívají se k vytápění budov, ohřevu teplé vody nebo ochlazování prostor. Existují různé typy tepelných čerpadel, přičemž jedním z nich je čerpadlo země/voda. Tento typ tepelného čerpadla, jenž nabízí i firma KM Wells, využívá teplo z geotermálního vrtu pro ohřev vody, která se následně použije k vytápění budovy nebo ke koupeli. V létě pak zastane i funkci klimatizaci.

Tepelná čerpadla jsou účinným způsobem získávání tepla z okolí, a to bez potřeby spalovat fosilní paliva. To z nich dělá ekologicky šetrnou volbu pro vytápění budov. Tepelná čerpadla výrazně snižují provozní náklady, a navíc jsou téměř bezúdržbová a mohou být instalována i do již existujících budov.

Pokud nad tepelným čerpadlem země/voda uvažujete, zvažte několik faktorů. Jak jsme již uvedli, mezi hlavní výhody patří nižší náklady na vytápění, nižší emise skleníkových plynů a nižší hlučnost oproti klasickým způsobům vytápění. Na druhou stranu jsou tepelná čerpadla cenově náročnější na pořízení i následné případné opravy. Je tedy důležité zvážit všechny tyto faktory a porovnat je s vlastními potřebami a možnostmi, aby bylo možné se rozhodnout, zda je tepelné čerpadlo vhodnou volbou i pro vás.

Výhody tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo země/voda odebírá geotermální energii uloženou v zemi. Díky stálému zdroji tepla je tento druh čerpadla vysoce efektivní, neboť není závislý na venkovní teplotě. Může být nainstalováno v rodinném domě, bytě nebo komerční budově. Běžně se navrhuje jako hlavní zdroj vytápění.

 • Úspora energie

 • Široké možnosti instalace

 • Dlouhá životnost

 • Možnost kombinace s jinými zdroji

 • Nízké emise

F&Q

Částé dotazy

 • Povolení vyřídíme

  Povolení pro studnu nebo vrty pro Vás vyřídíme my.

 • Komplexní řešení

  Od povolení, přes projekt až po finální instalaci techniky.

Jak hluboká musí být studna?

Jak by měla být vaše studna hluboká, nelze dopředu říct. Obecně se uvádí, že průměrná hloubka vrtaných studní se pohybuje v rozmezí 20 až 30 metrů. Samotným pracím předchází hydrogeologický průzkum, díky němuž zjistíte, zda je vůbec na vašem pozemku podzemní voda a jak silný je její pramen. Hydrogeolog následně určí, kde vrtat a jak hluboko. Pomoci mu může také proutkař, který hledá pukliny pod povrchem, do nichž se vrt v ideálním případě trefí. Při umístění vrtu na pozemku se musí dodržet normy, například správné odstupy od zdrojů znečištění, jako jsou kanalizace nebo cesta.

Jaká povolení jsou potřeba k výstavbě studny?

Uvažujete nad vrtanou studnou? Pak to bez papírování nepůjde. Je potřeba mít zpracovanou projektovou dokumentaci a hydrogeologický posudek. Jako první musíte získat souhlas se stavbou studny od Vodohospodářského úřadu. V návaznosti na to také stavební povolení od stavebního úřadu a povolení o odběru podzemních vod opět od Vodohospodářského úřadu. V samém závěru je potřeba získat ještě kolaudační souhlas k užívání vodních děl.

Vrtané studny jsou ve většině případů hluboké do 30 metrů, pakliže se ale dostanete do situace, kdy tato hloubka nestačí, je na řadě další návštěva úředníků. V takovém případě je totiž potřeba vyjádření báňského úřadu (např. v případě vrtů pro tepelná čerpadla se hranice 30 metrů přesáhne vždy, a tudíž je výše uvedené povolení vždy nutné).

Jak často je nutné čistit studnu?

Doporučuje se čistit studnu alespoň jednou za rok, aby byla zajištěna kvalita vody.

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Životnost tepelného čerpadla se pohybuje kolem 20 let.

KM WELLS | Vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla